HISTORIE VAN 'T OPTOCHTCOMITÉ VA EGELSE

John Bindels, destijds exploitant van café ’t Schuurtje aan de Marktstraat (nu café d’r Kirkberg/Terbruggen) lanceerde in 1975 het idee een carnavalsoptocht in Eygelshoven te organiseren. Zijn collega kasteleins vonden dit een fantastisch idee en de financiële basis werd tijdens een vergadering, in het toenmalige café Engels, door de kasteleinsvereniging die in die tijd bestond, gelegd.

Deze gedachte werd verder uitgewerkt en de plaatselijke verenigingen en de basisscholen werden benaderd om een optochtcomité op te richten.

Zodoende werd wijlen Vic van den Camp, afgevaardigde van harmonie St. Caecilia, voorzitter van het optochtcomité en Jo Cremers (Scouting Eygelshoven) de eerste secretaris. John Bindels, 37 jaar lang lid en de initiatiefnemer van de oprichting van het Optochtcomité, vertegenwoordigde de plaatselijke horeca.

Jan Houben en wijlen Louis Hendrikx waren de afgevaardigden van Sportvereniging Eygelshoven, Wim Frings en wijlen Jo Kronier namen zitting in het Optochtcomité namens carnavalsvereniging Burgerlust.

Jo Wetzels maakte in 1977 als afgezant van de basisscholen het comité compleet.


Zodoende ontstond een heel hard werkende groep mensen die er ieder jaar voor zorgt dat iedereen aan de Eygelshovense optocht kan meedoen, met daarbij extra aandacht voor de diverse prinsen en prinsessen die Eygelshoven rijk is.


Het Optochtcomité is dus al vanaf de oprichting een geheel zelfstandig functionerende groep die géén onderdeel is van carnavalsvereniging Burgerlust.


In de loop der jaren kwam de voorzittershamer van het Optochtcomité in diverse handen:

Vic van den Camp vanaf de oprichting, Ger Spapens en tegenwoordig is Math Habets de voorzitter.

Ook het secretariaat kende diverse namen: Jo Cremers, Dré Obstetar, Math Habets en vanaf 2015 verricht Bert Hendrikx de secretariële werkzaamheden.

Penningmeester waren Wim Frings, John Bindels, Juul Socrates en Ed Limpens (heden)


De eerste optochten waren bedoeld als kinderoptochten, maar al vlug groeiden ze uit tot een optocht voor jong en oud, groot en klein.

Aanvankelijk koos het optochtcomité ervoor om bij toerbeurt te vertrekken vanaf De Bossen, de Hopel en het Waubacherveld, maar al vlug werd gekozen voor een vaste route: opstellen Op de Bossen en dan via een grote lus door het centrum van Eygelshoven en het Kommerveld, naar het eindpunt: het marktplein in Eygelshoven.


De bewoners langs de route droegen en dragen nog steeds hun steentje bij om de optocht tot een jaarlijks succes te maken doordat zij hun straten zeer fraai versieren en muziekboxen opstellen waaruit carnavalsmuziek te horen is.

Vrijwel vanaf het begin in 1978 werd een groot deel van de route voorzien van een geluidsinstallatie waaruit carnavalsmuziek te horen is. Ruim van te voren werd Eygelshoven al ‘in Stimmung’ gebracht

Omdat de deelnemende groepen veelal zelf zorgen voor (zeer veel en hard) geluid in hun groep heeft het Optochtcomité in 2014 besloten om geen geluidsinstallatie meer te laten plaatsen. Nadat in 1978 de eerste optocht, georganiseerd door het optochtcomité, door de straten van Eygelshoven trok volgden er nog 39.

Of niet….?  In 1991 was het optochtcomité helaas genoodzaakt de optocht af te blazen i.v.m. ontwikkelingen in de wereldpolitiek. De Golfoorlog zorgde ervoor dat burgemeesters geen medewerking verleenden aan de sleuteloverdrachten, waardoor in Eygelshoven geen officiële optochtprins beschikbaar was.

Hoe dan ook, de organisatie was al ver gevorderd waardoor de optocht van 1991 toch ‘meetelt’.

Ook is het een keertje voorgekomen dat de route van de optocht werd ingekort omdat het zó koud was, het vroor 15 graden, dat de instrumenten van de deelnemende muziekkorpsen onbespeelbaar waren. Carnaval is immers een midwinterfeest…….   


De Eygelshovense optocht wordt jarenlang gekenmerkt wordt door de deelname van vele kleurrijke groepen, originele Einzelgänger, muziekkorpsen en carnavalswagens strooiden in de beginjaren de prinsen bij het eindpunt (het balkon van Socio Project) met snoepgoed, nu doen ze dat heel enthousiast tijdens de rondgang door hun narrenrijk.

En wat zeker niet onbelangrijk is: voor de vele carnavallisten die jaarlijks naar de optocht komen kijken vormt de carnavalsoptocht van Egelse hét startpunt van de drie dolle dagen!!


De samenstelling van het Optochtcomité in 2019:

Math Habets, voorzitter

Bert Hendrikx, secretaris

Ed Limpens, penningmeester

Rene Wijminga

Andy Limpens

Paul Ramacher

Lesley Albertz

John Bechholz


Zij hopen met hun inzet en de financiële bijdrage van de vele sponsoren de Eygelshovense carnavalsoptocht nog vele jaren te mogen organiseren.
OVER...


Het optochtcomité is in 1975 opgericht door een groep vrijwilligers en die nu bestaat uit 8 enthousiaste leden die de carnavalsoptocht op carnavalszondag in Eygelshoven met heel veel plezier organiseert.