PHOTO-2020-02-26-19-12-54 2
PHOTO-2020-02-26-19-12-53
PHOTO-2020-02-26-19-12-49
PHOTO-2020-02-26-19-12-50 2
PHOTO-2020-02-26-19-12-51
PHOTO-2020-02-26-19-12-48
PHOTO-2020-02-26-19-12-54 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-56
PHOTO-2020-02-26-19-12-50 3
PHOTO-2020-02-26-19-12-50
PHOTO-2020-02-26-19-12-53 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-55 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-49 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-51 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-53 2
PHOTO-2020-02-26-19-12-54
PHOTO-2020-02-26-19-12-55 3
PHOTO-2020-02-26-19-12-49 2
PHOTO-2020-02-26-19-12-51 2
PHOTO-2020-02-26-19-12-52
PHOTO-2020-02-26-19-12-55 2
PHOTO-2020-02-26-19-12-56 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-50 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-52 1
PHOTO-2020-02-26-19-12-55
PHOTO-2020-02-26-19-12-52 2

REGLEMENT OPTOG EGELSE 2017

 1. Deelnemende groepen met een wagen dienen zich ruim van te voren te overtuigen van de maximale doorrijhoogte en draaicirkels van het door het Optochtcomité aangegeven route.


 1. Deelnemende Einzelgänger, groepen met of zonder praalwagen, kortom iedere deelnemer aan de optocht mag op geen enkele wijze in zijn presentatie en/of handelen aanstoot geven aan de goede zeden. Overmatig alcoholgebruik en/of het gebruik van drugs, vulgaire en kwetsende uitbeeldingen, ook aan het adres van personen of religieuze groeperingen van welke aard dan ook, zijn eveneens verboden.


 1. Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn bij de vertrekplaats. De optocht vertrekt exact om 14.11uur!


 1. De chauffeurs van de meetrekkende motorvoertuigen dienen zich bij het opstellen voortdurend in de directe nabijheid van hun voertuig te bevinden.


 1. Deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de eisen van het wegenverkeersreglement.

Zgn. ‘schrootwagens’ zijn reeds bij voorbaat verboden. Ook dienen de verkeersregels nauwgezet in acht te worden genomen.

     

Brandstof

Reserve brandstof dient in een geventileerde ruimte opgeslagen te worden. In nabijheid van warmtebronnen dienen geen brandbare materialen te zijn. Test bij twijfel zelf de brandveiligheid van het gebruikte versiering materiaal.

Rechts achter op de wagen dient tijdens de dag van de optocht zichtbaar een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn indien er gebruikgemaakt wordt van een aggregaat of een motorvoertuig. De inhoud van het blustoestel moet minimaal 6 kg / 6 L bedragen.

Op de wagen is het gebruik van open vuur verboden.


Stroom voorzieningen

Een aggregaat dient makkelijk toegankelijk te zijn en dient zo geplaatst te zijn dat deze voldoende ventilatie heeft. Tussen het aggregaat en de brandstof dient voldoende afstand te zijn. Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden.


 1. De plaats in de optocht die door het Optochtcomité Eygelshoven wordt toegewezen is voor iedere deelnemer bindend!!


 1. Het deelnemen als officiële optochtprinsen is voorbehouden aan de prinsen van KV Burgerlust.


 1. Deelnemers, m.n. met voertuigen, dienen alle nodige maatregelen te treffen teneinde gevaarlijke situaties voor toeschouwers en/of deelnemers zoveel mogelijk te beperken.

Het uitwerpen van snoepgoed, fruit e.d en ronddraaiende wielen kunnen bijv. tot deze gevaarlijke situaties leiden.


 1. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade.

M.a.w.: het Optochtcomité is niet verzekerd voor schade die door deelnemers wordt aangericht!! Deelname geschiedt op eigen risico!!


 1. De deelnemers dienen zich stipt te houden aan de aanwijzingen van de leden van het Optochtcomité, de politie en de verkeersregelaars.


 1. Elke deelnemer dient zich aan te passen aan de “snelheid” van de optocht en ervoor zorgen dat er geen “gaten” vallen.


 1. Het Optochtcomité houdt zich het recht voor om te beslissen over het al dan niet deelnemen door groepen, wagens, “Einzelgänger”, enz aan de optocht.


 1. De aanmelding van zowel wagens als groepen is i.v.m. het samenstellen van de optocht verplicht.
Het Optochtcomité Eygelshoven wenst alle deelnemers een fijne en gezellige optocht toe!


STUUR EEN BERICHT

OVER...


Het optochtcomité is in 1975 opgericht door een groep vrijwilligers en die nu bestaat uit 8 enthousiaste leden die de carnavalsoptocht op carnavalszondag in Eygelshoven met heel veel plezier organiseert.

CONTACT


St. Hubertusstraat 27

6471 ES Eygelshoven


T.  +31(0)45 535 25 84

E.  optocht@optochtcomiteeygelshoven.nl

W. www.optochtcomiteeygelshoven.nl